ro en

Politica de confidentialitate

Procesarea datelor cu caracter personal

Avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal

Protejarea informațiilor pe care le furnizați este extrem de importantă pentru noi. Iată câteva lucruri pe care trebuie să le știți despre informațiile pe care le colectăm, scopul pentru care le colectăm, cum le folosim și cu cine le mai împărtășim

Respectam drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal, conform Regulilor generale de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ne angajam sa respectam cerințele Regulamentului European 2016/679/UE și a drepturilor persoanelor fizice derivate, respectiv de a acorda consimțământul prelucrării de date proprii cu caracter personal, de a retrage acest consimțământ, de a solicita accesul la datele personale proprii,  de a fi informat, de a rectifica datele proprii cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea lor, de a șterge aceste date personale (dreptul de a fi uitat), de porta datele proprii cu caracter personal, de se opune prelucrării.

Am  implementat proceduri organizatorice și tehnice de securitate pentru a asigura confidențialitatea, transparența, integritatea și disponibilitatea datelor cu caracter personal și pentru a respecta cerințele Regulamentului European 2016/679/UE prin:

-Gestionarea tuturor informațiilor în format hârtie sau electronic cu responsabilitate și profesionalism;

-Asigurarea unor canale eficiente de comunicare;

-Implementarea de măsuri organizatorice și tehnice pentru  limitarea accesului la date cu caracter personal, reducerea riscului de divulgare a datelor cu caracter personal și pentru protejarea datelor cu caracter personal în format electronic și hârtie

-Procesarea datelor personale numai în baza unui acord de partea dvs., printr-un proces transparent, sau în conformitate cu legislația în vigoare ;

-Respectarea deciziei dvs. privind colectarea, utilizarea, restricționarea, ștergerea și partajarea informațiilor care vă privesc; 

    1. De ce colectăm datele dumneavoastră?

 

Folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne permite să ne îmbunătățim serviciile oferite, ne ajută să vă putem procesa cererile mai rapid și să gestionam mai bine relația cu dumneavoastră.

Iată câteva modalități în care pot fi utilizate informațiile oferite de dumneavoastră:

Pentru a vă oferi informațiile pe care le-ați solicitat

Pentru a vă trimite informații relevante legate de serviciile noastre

Pentru a măsura performanța campaniilor noastre publicitare

Pentru a măsura performanța serviciilor noastre

Pentru a va prezenta un loc de munca

Datele pe care ni le furnizați ne ajută să ne asigurăm că, dacă vă trimitem o comunicare, acesta este relevantă pentru dumneavoastră.

  1. Ce fel de date cu caracter personal colectăm?

Pentru acordarea  răspunsurilor la cererile privind serviciile companiei solicitam date personale respectiv:  nume, prenume, date de contact ( telefon/fax, adresa posta electronica).

Pentru participarea la procesele de recrutare pentru orice poziție corespunzătoare calificării și experienței Dvs.,  solicitam date personale de tipul nume, prenume, data de naștere, fotografie vârstă, sex, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, telefon, ocupație,  date privind educația, deținerea unui carnet de conducere, date privind interese de cariera.

Orice informație pe care o avem în ceea ce vă privește este cel mai probabil furnizată de dumneavoastră – de exemplu ați completat un formular de cerere de oferta, ați trimis un CV. Puteți avea acces în orice moment la datele colectate despre dumneavoastră, respectiv: Informații personale (nume, adresă, email, telefon), Tipul cererii, Originea cererii,serviciile solicitate

  1. Cât timp vom stoca datele dumneavoastră

În tabelul de mai jos sunt prezentate perioadele maxime în care vom stoca datele dumneavoastră. După expirarea acestei perioade, datele dumneavoastră vor fi șterse în siguranță.

Scop

Perioada stocării

       

Gestionarea relației (pre)contractuale cu clienții

5 ani

Trimiterea de informații relevante despre servicii, măsurarea performanței

campaniilor de promovare   

5ani

Trimiterea de anunțuri de reclamă personalizată depre servicii

3 ani

Efectuarea de sondaje privind satisfacția clienților

3ani de la incheierea sondajului

prelucrarea informatiilor cuprinse in CV

2 ani de la data comunicarii CV-ului

   

       

  1. Cui i-am mai putea da acces la datele dvs personale?

Am putea să dăm acces la unele dintre informațiile dumneavoastră personale unora dintre partenerii noștri în scopul de a ne îmbunătăți serviciile. Noi ne asigurăm contractulă că aceștia sunt la fel de angajați ca noi în protejarea datele și informațiilor cu caracter personal.

Furnizori de servicii

Furnizăm datele dumneavoastră către companii care ne oferă servicii :

- firme de analiza a datelor

-firme de consultanta juridica

-firme de consultanta contabila

Toate aceste companii au obligații stricte privind protejarea datelor dumneavoastră.

Motive de conformitate și securitate

Ar putea fi necesar să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal autorităților publice și guvernamentale din motive de securitate națională, de aplicare a legii sau din alte motive de importanță publică. Veți fi informat în condițiile legii  înainte de un astfel de transfer.

De asemenea, putem divulga informații personale dacă determinăm cu bună-credință că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile, pentru a rezolva conflictele juridice, pentru a ne respecta termenii și condițiile, a investiga o fraudă sau pentru a ne proteja utilizatorii.

Nu transferam datele dvs  în Spațiul Economic European

  1. Care sunt drepturile dvs ?

Puteți accesa datele dvs. personale sau puteți cere să fie șterse sau modificate în orice moment. De asemenea, puteți solicita să primiți datele dvs. personale într-un format standard.

Puteți obiecta ca datele dumneavoastră să fie procesate sau să solicitați restricționarea utilizării acestora.

Orice comunicări referitoare la datele cu caracter personal se vor efectua pe adresa ro.dpo@bwb-group.com  și pentru pentru comunicări în format hârtie pe adresa sediului social al companiei.

În cele din urmă, dacă simțiți necesar, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor.